تیم داوران مسابقه استعدادیابی خوانندگی شرجی ۱۰ نفر برتر مرحله اول از بین ۲۰ نفر شرکت کننده را جهت اجرا در مرحله دوم مسابقه خوانندگی شرجی انتخاب نمودند

پیمایش به بالا